Vanatoarea de Capete, David Marusek

Dr steve sorbera regiuni în greutate, stiinte med 3 indd - Academia de ŞtiinÅ£e a Moldovei

Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiştii în domeniile respective.

David Marusek - Vanatoarea de Capete v1.0

Articolele publicate dr steve sorbera regiuni în greutate Buletin reflectă punctele de vedere ale semnatarilor, care poartă răspundere pentru conţinutul lor. Ştefan cel Mare, nr. Groningen, Olanda Irinel Popescu, prof. Bucuresti, Romania Nicolae Costin, prof. Bucuresti, Romania Grigore Băciuţ, prof.

Cluj-Napoca, Romania Alexandru Eremia, prof. Ababii Ion. Nicolae Testemiţanu personalitate notorie a sistemului național de sănătate, a învăţământului şi ştiinţei medicale. Testemitanu an outstanding health care manager, a talented scientist and teacher.

Rolul litotriției extracorporale cu unde de șoc în tratamentul litiazei reno-ureterale Revista literaturii. Bivol Natalia. Deficitul şi surplusul de fluor în apa potabilă, impactul asupra sănătăţii şi măsurile de dr steve sorbera regiuni în greutate a stărilor morbide Revista literaturii.

dr steve sorbera regiuni în greutate

Cabac-Pogorevici Irina. Hemodinamica intrarenală și ateroscleroza sistemică în hipertensiunea arterială Revista literaturii. Istratenco Ala. Rolul stresului oxidativ în rinosinuzita cronică polipoasă: perspective noi ale paradigmei vechi Revista literaturii Cigoreanu Ion. Drenajul pleural în traumatismele toracice de la istorie până la actualitate.

Vanatoarea de Capete, David Marusek

Chesov Ion. Blocul de plan transvers abdominal considerente anatomice și tehnice Revista literaturii. Bradu Andrei. The role of extracorporeal shock wave lithotripsy in treatment of kidney and ureteral stones Literature review.

Deficiency and excess of fluoride in drinking water, health impact and measures to prevent morbidity Literature review. Intrarenal hemodynamics and carotid atherosclerosis in arterial hypertension Literature review.

Role of oxidative stress in chronic rhinosinusitis with nasal polyps: a new perspective of an old paradigm Literature review Cigoreanu Ion. Pleural drainage in thoracic trauma from history to actuality. Transverse abdominal plane block anatomical and technical considerations Literature review. Chisturile odontogene ale maxilarelor.

dr steve sorbera regiuni în greutate

Date statistice. Odontogenic jaw cysts. Statistic data.

dr steve sorbera regiuni în greutate

Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană a implantelor dentare. Corelația dintre înclinarea planurilor ocluzale superioare anterior și posterior și malpoziția dr steve sorbera regiuni în greutate, în diferite clase scheletice un studiu cefalometric și condilografic.

Clinica şi tratamentul gingivitei de sarcină. Particularitățile metabolismului acizilor grași în miocard. Efectele speciilor reactive de oxigen asupra sistemului de reproducere feminin. Evaluarea indicilor stresului oxidativ și protecției antioxidante în măduva osoasă în hepatita toxică și la administrarea polizaharidelor sulfatate din spirulină. Comorbiditățile și influența acestora asupra calității vieții pacienților geriatrici.

Sirbu Dumitru. Alveolar ridge splitting with simultaneously implant placement. Correlation of the inclination of the upper posterior and upper anterior occlusal planes with condylar displacement in different skeletal classes a cephalometric and condylographic study. Clinic and treatment of gingivitis in pregnancy. Peculiarities of the myocardial fatty acid metabolism. Effects of reactive oxygen species on the female reproductive system. Bone marrow evaluation of oxidative stress and antioxidant protection indices in toxic hepatitis and at the administration of sulphated polysaccharides from spirulina.

Comorbidity and its influence on the quality of life in geriatric patients.

dr steve sorbera regiuni în greutate

Sindromul Zollinger-Ellison: considerații clinice și provocări terapeutice. Sedaia Ecaterina. Sindromul metabolic: abordare contemporană a problemei. Sincopa la pacientul cu patologie cardiovasculară multiplă. Obezitatea şi metabolismul osos. Simptome frecvente în hepatita cronică virală manifestări extrahepatice sau simptome asociate? Peltec Angela.

Boala ficatului gras nonalcoolic: opțiuni de diagnostic și de management - de la modificarea stilului dr steve sorbera regiuni în greutate viață până la transplant hepatic. Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală. Zollinger-Ellison syndrome: clinical considerations and therapeutic challenges. Metabolic syndrome: contemporary approach to the problem.

stiinte med 3 2011.indd

Syncope in patient with multiple cardiac pathology. Obesity and bone metabolism. The common symptoms in chronic viral hepatitis are those extrahepatic manifestations or associated symptoms? Non-alcoholic fatty liver disease: option of diagnostic and management from the lifestyle modification to liver transplantation. Allergic comorbidities in patients with gastroduodenal pathology. Rolul medicamentului Meldonium în tratamentul complex al pacienților cu pancreatita cronică asociată cu boala coronariană stabilă.

Sîrcu Victoria. Impactul comorbidităților asupra severității sindromului de apnee obstructivă în somn. Corlăteanu Alexandru. Evaluarea calităţii vieții la diferite fenotipuri de BPOC. Brocovschii Victoria. Cât ne costă pneumonia comunitară în Republica Moldova? Consecințele în timp ale dermatomiozitei: studiu de caz.

Paniculita element de diagnostic diferenţial dificil al patologiilor sistemice. Sindromul evans manifestare inițială nespecifică a lupusului eritematos sistemic. Guta şi afectarea sistemului cardiovascular.

stiinte med 3 2011.indd - Academia de Ştiinţe a Moldovei

Rusu Victoria. Managementul anestezic în chirurgia laparoscopică. Babinets Liliya, Melnyk Natalia. The place of meldonium in complex treatment of patients with comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease. Sircu Victoria. Impact of comorbidities on severity of obstructive sleep apnoea. Corlateanu Alexandru. Assessment of health-related quality of life in different phenotypes arnold series fat burner COPD.

How much does community-acquired pneumonia cost in the Republic of Moldova? The longterm outcomes of dermatomyositis: clinical case. Panniculitis an element of difficult differential diagnosis in systemic diseases. Evans syndrome nonspecific initial manifestation of systemic lupus erythematosus. Gout and involvement of the cardio-vascular system.